دروس

دروس

فقیه حکومتی باید برساختار موضوعات مورد اجتهاد خود مسلط باشد

آیت الله قوامی؛ موضوعات سازنده مسائل هستند. اینکه چه مسآله ای برخواسته از کدام دانش است به موضوع برمی گردد. فقیه حکومتی به منظور تشخیص مسأله باید نسبت به موضوعات دانش مورد اجتهاد خود تسلط کامل داشته باشد. عدم تسلط فقیه در تشخیص مسأله به متخصصان آن دانش رجوع می …

بیشتر بخوانید »